Gmina Adamówka - Informacje lokalne i samorządowe

Wyniki referendum – 6/09/2015 – Gmina Adamówka

Sprawa 1 – Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Sprawa 2 – Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Sprawa...